Contact
Your current location is:Home > Contact Us > Contact
Tel:0574-55867088
Fax:0574-55867060
E-mail:shinyfang368@163.com.
Add:1 Wansheng Road,Chenjia Village,Jiaochuan Street,Zhenhai Ningbo Zhejiang